Daniela Hivešová–Šilanová: Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou

Autor: Daniela Hivešová–Šilanová
Názov: Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou 

Miesto a rok vydania: Bratislava 1994   
Vydavateľ: Goldpress Publishers 
ISBN: 80-85584-19-0
Počet strán: 91 

V uplynulých dňoch som spolu s dcérou Silviou čítal knihu Chlapec s čajkou. Čas, ktorý som venoval tejto činnosti, nepovažujem za stratený. Som rád, že v tejto tak uponáhľanej dobe som spolu s dcérou prežil príjemné chvíle. Túto pohodu mi umocňovala dcéra svojou pozornosťou a intenzívnym prežívaním príbehu. Viliam Gerčák, otec, Trstená 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky:

Predaj: abartpress.sk