O projekte Paramisa

Paramisa-rozprávky je projekt, ktorý iniciovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v roku 2011. Je určený malým i veľkým milovníkom rozprávok a literatúry predovšetkým pre deti a mládež, ktoré približujú dlhoročnú púť Rómov k lepšiemu zajtrajšku.
Aj prostredníctvom nich spoznávame tradície, kultúrou i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu.

V rámci súťaže sme spolupracovali  so Slovenskou asociáciou knižníc,  Knižnicou pre mládež mesta Košice a Staromestskou knižnicou v Bratislave. Naša stránka obsahuje základné informácie o cca 30 knihách a zoznam literatúry obsahujúci 70 titulov zo sledovanej oblasti. Obrázky na stránke sú zo súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorú organizuje o. z. Romano kher – Rómsky dom.

Veríme, že tu postupne nájdete zaujímavé informácie a všetky poznámky a pripomienky budete adresovať priamo nám: romanokher7@mail.com

Obr. 1: Autorka obrázku: Amanda Lakatošová, ZŠ s MŠ Selice, víťazka súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Obr. 3: Autor obrázku: Jozef Kašo, obč. združenie Gaštanový koník, Snina, víťaz súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Obr. 6: Autorka obrázku: Stázka Lakatošová, ŠZŠ Hradná ul., Komárno, víťazka súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Obr. 5: Autor obrázku: Ľubomír Vojtašák, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín, víťaz súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Obr. 2: Autorka obrázku: Chiara Botošová, ZŠ s VJM Šíd, víťazka súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Obr. 4: Autorka obrázku: Laura Šarközyová, Detský domov Skalica, víťazka súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma