Tera Fabiánová: Sar me phiravas andre škola – Jak jsem chodila do školy

Autor: Tera Fabiánová
Názov: Sar me phiravas andre škola – Jak jsem chodila do školy 

Miesto a rok vydania: Brno 1992   
Vydavateľ: ÚDO České Budějovice a Společenství Romu na Moravě
ISBN:  8085584042 
Počet strán: 31 

Úryvok z poviedky uverejnenej v Romano hangos, 2007-04-16

„Aver tosara pale morďom o pindre, uchanďom man, urďom miro purano viganocis, gejľom andre škola. Avka phiravas andre škola sako ďives. Predžalas o čhona, e sikhľarďi mandar na phučľa ňič, ča dikhelas, či som odoj. Na džanelas, hoj šunav, so phenel. Sar akharďa avri raklores vaj rakľora, andro voďi vakeravas lenca, so kampelas te phenel. Rado ginavas. Nasobilka eftakri sas miri kamaduňi. Raťi na somas hodno te zasovel, andro šero mange khelelas e nasobilka eftakri. Hazdňom opre o vast, e sikhľarďi man akharďa avri: „Chude, gin!“ Igen šukares ginavas. E sikhľarďi inke phučľa: „So bararen andre Ungriko?“ Me džanavas. O papriky, o duduma. „Tu na sal diliňi,“ phenel e sikhľarďi. „Te tut uľahas genďi, irka, blavajzis, šaj sikhľiľalas vareso. Soske tuke e daj na cinel genďi?“
„Mira da nane love.“
„Soske phires ajsi melaľi? Aňi renti pre tute nane!“
„Amen sam khere butdžene, nane buťi.“
Palis jekh ďives n´avľom andre škola. „Kaj salas?“ phučľa e sikhľarďi sar imar avľom. 
„Tu mange phenďal, hoj mange o viganos melalo, ta mange les e daj rajbinďa.“ E sikhľarďi diňa avri o jakha. „Našťi džas avri andal o kher, medig mange o viganocis na šuťiľa.“
Paľis mange e sikhľarďi cinďa irka a delas mange ajse cikne blavajzici, so len aver čhave imar čhide. Dukhanas man o angušťa sar len chudavas, aľe somas rado, hoj man hin.
Jekhvar sas dino upral, hoj savore „cigánské“ čhave mušinen andre škola te phirel. O gavutno čhibalo avka phenďa. Maškar o Roma sas bari dar, bari traš. Denaškernas upre tele, o romňija čhingernas o bala, so amenca kerna? So amenca kerna? O gavutno sluhas avľa andro romano pero, chudňa te bubňinel, o Roma našte avri andal o koľibi, nange, o bala žuže pora, o romňija vriskinenas pro čhave: „Dža andre škola! Phandena tuke le dades, te na džaha! Ko amen ľikerela?““

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: 
Predaj: momentálne nedostupné