Skutky apoštolů / Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade

Autor: zost. Oláh Vlado, Kultová Ivana 
Názov: Skutky apoštolů / Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade 

Miesto a rok vydania: Praha 2000
Vydavateľ:  Nakladatelství G plus G
ISBN:
Počet strán: 144
Jazyk:rómsky, český 

Preklad novozákonnej knihy Skutky apoštolov do rómčiny. Sú bežný text v rómskom a českom jazyku. Knihu preložil Vlado Oláh spoločne s Ivanou Kultovou z gréčtiny do východoslovenského dialektu rómčiny.. 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné