Katalin Varjú: „V piatok doobeda je otvorené nebo“

Autor: VARJÚ Katalin 
Názov: „V piatok doobeda je otvorené nebo“ 

Miesto a rok vydania: Šamorín 2003  
Vydavateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín 
ISBN:  80-8062-188-8 
Počet strán: 126 

Zbierka príbehov z rómskej komunity žijúcej v maďarskom prostredí na Slovensku. Knihu tvorí krátky teoretický úvod a zaujímavá zbierka príbehov.

FAREBNÝ SVET 2011: Detská ilustrácia (príbeh Oslavujeme).
Autor: Denisa LAKATOSOVÁ, ZŠ Komenského, Nesvady
FAREBNÝ SVET 2011: Detská ilustrácia (príbeh Oslavujeme).
Autor: José Armando LAKATOŠ, ZŠ Komenského, Nesvady

Digitalizovaná verzia: Fórum inštitút

Pôžičky: Predaj:  artforum.sk