Jan Šándor: Čierna ruža/ E kaľi ruža

Autor: Šándor Jan
Názov: Čierna ruža/ E kaľi ruža 
Rómske rozprávky
Romane paramisa 

Miesto a rok vydania: Prešov 2008   
Vydavateľ: Združenie JEKHETANE-SPOLU  
ISBN:  978-80-968744-2-2 (brož.) 
Počet strán: 130
Ilustrácie: Cichý Jozef 
Jazyk: slovenský, rómsky  

Kniha 11 rozprávok v rómčine aj slovenčine, v ktorej autor vykresľuje záhadné a neskutočné svety, vstupuje do ich tajomstiev a ponúka pobudnutie v zázračnej krajine fantázie.

FAREBNÝ SVET 2011: Detská ilustrácia.
Autorka: Michaela KOVÁČOVÁ (11 rokov)
ZŚ LokFAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
2. miesto (kategória I.A)
Autor: Sebastian BANDA (9 rokov)
ZŚ Lok
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
Čestné uznanie (kategória II.A)
Autor: Erik KOVÁČ (14 rokov)
Spojená škola Z. Nejedlého, Levice
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
2. miesto (kategória II.A)
Autor: Andrej KOVÁČ (12 rokov)
Spojená škola Z. Nejedlého, Levice
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
2. miesto (kategória I.A)
Autor: Sebastian BANDA (9 rokov)
ZŚ Lok

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: Slovenská knižnica

Predaj: momentálne nedostupné