Bohuslava Vargová: Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne

Autor: Bohuslava Vargová
Názov: Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne 

Miesto a rok vydania: Bratislava 2009   
Vydavateľ:  Kultúrne združenie národností a etník SR (KZNE SR) 
ISBN: 978-80-89397-11-2  
Počet strán: 64 

Niet vari na svete kratívnejšieho, poetickejšieho, citovejšieho národa ako sú Rómovia. Nemožno ich posudzovať poda niektorých skutkov, netreba ich posudzovať podľa „neprispôsobivosti“, skúsme sa pozrieť hlbšie do ich duše, počúvať ich lásku a vidieť ich bôľ… Aj toto sa pokúša vyjdriť v tejto svojej deviatej knižke spisovateľka Bohuslava Vargová – Hábovčíková, ktorá sa s rómskou problematikou zaoberala už vo viacerých teoretických, odborných i bletristických publikáciách. V tejto knihe sa Vargová ponorila do podstaty rómskej ľucovej piesne / básne, pochopila, precítila jej špecifiká a spontánne ju básnicky pretavila.(artforum.sk) 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: 

Predaj: artforum.sk