Karol Seman, Bohuslava Vargová, Katarína Patočková: Romská matka (originálny názov: Romani daj)

Autor: Karol Seman, Bohuslava Vargová, Katarína Patočková
Názov: Romská matka (originálny názov: Romani daj)  

Miesto a rok vydania: Nitra 1991  
Vydavateľ: Pedagogická fakulta v Nitre vo vydavateľstve PRESS a PRESS
ISBN: 8085183609, 9788085183603
Počet strán: 154 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné