József Ravasz: Rómsko / Cigányország

Autor: Ravasz József
Názov: Rómsko / Cigányország 

Miesto a rok vydania: Dunajská Streda 2005   
Vydavateľ: Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku/A Szlovákiai Romák Író és Műveszeti Társasága
ISBN:  8096938878, 9788096938872
Počet strán: 42 

Dvojjazyčné vydanie (v slovenčine a maďarčine) 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné