Elena Lacková: Romské pohádky / Romane paramisa

Autor: Elena Lacková
Názov: Romské pohádky / Romane paramisa

Miesto a rok vydania: Praha 1999   
Vydavateľ: Radix  
ISBN: 80-86031-25-X
Počet strán: 136 

Dvojjazyčný  rómsko-český text. Elenu Lackovou můžeme v určitém smyslu považovat za romskou obdobu spisovatelky Boženy Němcové. Ta u nás jako první před zhruba 150 lety – podobně jako Karel Jaromír Erben nebo v sousedním Německu bratři Grimmové – zušlechťovala původní lidové pohádky do podoby, v jaké je známe. I Elena Lacková přetváří a kultivuje romské lidové pohádky, jejich dějové motivy a poselství – píše je pro vás tak, aby vám byly blízké, srozumitelné a přitom abyste pochopili to zvláštní a specifické v osudech, chování a názorech Romů. Ono romství, které má v sobě mnoho kladného, dobrého. 

V pohádkových příbězích se tak zrcadlí osudy romského společenství v minulosti i nedávných letech, jeho postavení na okraji společnosti, ale i jeho schopnosti, víra a tužby. Motivy většiny pohádek jsou výhradně romské; v některých však lze vysledovat i naše společné kulturní kořeny a rysy. Dokazuje to jak vzájemné ovlivňování okolním prostředím, tak existenci motivů společných obecně lidskému rodu. Zde se však vždy jedná o pohádku romskou.(Vydavatelství Radix)


Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: 
Predaj: momentálne nedostupné