zost. Eugen tatár a kol.: Džavas ke tu mende – Ideme k vám (Rómovia vranovského okresu)

Autor: (zost:: Eugen Tatár, Miroslav Pollák, Katarína Bugatová) 
Názov: Džavas ke tu mende – Ideme k vám  (Rómovia vranovského okresu) 

Miesto a rok vydania: Vranov nad Topľou, 2002
Vydavateľ: Mesto Vranov nad Topľou – pre Združenie miest a obcí vranovského regiónu
ISBN:  
Počet strán: 60 

„Kniha, ktorej úpravu keby chytili do rúk menej vnímaví a na krásu citliví ľudia, zostala by len súpisom dát a informácií. Ale takto máme pred sebou útlu (má len 60 strán), no čarovnú publikáciu, v ktorej tlčie srdce. Cítiť z nej lásku zostavovateľov k „svojim“ ľuďom – i trocha smútku… Za fotografiami, ktorých niet… Za históriu, ktorá sa kedysi zabudla zapisovať. Ale to, čo sa našlo, je k sebe poukladané tak citlivo, akoby zostavovatelia zakladali rodinný album. (D. Hivešová-Šilanová)“ (Viac…)
 Z publikácie Rozprávka o Dežovi / Paramisi palo Dežis je zverejnená v plnom znení tu:Rozprávka o Dežovi / Paramisi palo Dežis 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky:momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné