Milena Hübschmannová: Hin man ajsi čhaj, so… Romské hádanky

Autor: Milena Hübschmannová
Názov: Hin man ajsi čhaj, so… Romské hádanky

Miesto a rok vydania: Praha 2010   
Vydavateľ: JUDr. František Talián – FORTUNA 
ISBN:  80-7168-842-8 
Počet strán: 144 

Farebná ilustrovaná publikácia, ktorá prezentuje bohatstvo rómskeho folklóru. Zozbierané hádanky a hádankové príbehy vybrala a do olašskej a slovenskej rómčiny preložila a doplnila úvodom Milena Hübschmannová. 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: supermusic.sk