Katarina Taikonová: Katici

Autor: Katarina Taikonová
Názov: Katici

Miesto a rok vydania: Bratislava 2001  
Vydavateľ: SPN
ISBN:  80-08-03297-9
Počet strán: 128

„Veľmi sa nám páčili príbehy o rómskom dievčati Katici od autorky Kataríny Taikonovej, s ktorými sme sa zoznámili na hodinách čítania. Prváčikom čítali príbehy tretiaci“(žiaci ZŠ Vitanová)

FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Laura KRNÁČOVÁ
ZŠ a MŠ Čaka
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autor: Michal MATUŠÍK
ZŠ a MŠ Čaka
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Natália LAKATOŠOVÁ
ZŠ a MŠ Čaka
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Karin KIMLEOVÁ
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Martina SZABOVÁ
ZŠ Pribinova,  Zlaté Moravce
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Sára KOLLÁROVÁ (9 rokov)
ZŠ Pribinu 1,  Zlaté Moravce
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy.
Autorka: Patra Astrid MICHEL (9 rokov)
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy
Autorka: Lujza HUTEROVÁ (9 rokov) 
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
Autorka: Viktória PACHEROVÁ (11 rokov)
ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
1. miesto (kategória II.A)
Autorka: Veronika SLÁDEČKOVÁ  (12 rokov)
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
1. miesto (kategória II.A)
Autorka: Martina TAKÁČOVÁ (11 rokov)
ZŠ Rozmarínová, Komárno
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy

Autor: Tadeáš BAJÚS (9 rokov)
ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia knihy
Čestné uznanie (kategória I.A)
Autorka: Lucia BOBOŠOVÁ (9 rokov)
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy
1. miesto (kategória I.A
Autorka: Simona BALKOVÁ (9 rokov)
ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, Nitra
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy
3. miesto (kategória I.A)
Autor: Samuel ROSINSKÝ (10 rokov)
ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
FAREBNÝ SVET 2011: Ilustrácia knihy
1. miesto (kategória I.A)
Autorka: Romana STOLÁROVÁ (10 rokov)
ZŚ Pribinova, Zlaté Moravce

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: Knižnica ZŠ Jarovnice