Dezider Banga: Maľovaná rómčina a čítanka

Autor: Dezider Banga
Názov: Maľovaná rómčina a čítanka 

Miesto a rok vydania: Bratislava 2004   
Vydavateľ: Ľuľudi 
ISBN:  80-967719-4-9 
Počet strán: 58 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: 

Predaj: momentálne nedostupné