Milena Hübschmannová: Amari abeceda/Naša abeceda

Autor: Hűbschmannová Milena
Názov: Amari abeceda/Naša abeceda
Miesto a rok vydania: Bratislava 1995
Vydavateľ: Goldpress
ISBN: 8085584212
Počet strán: 64
Ilustrácie: Ľuba Končeková-Veselá
Učebnica pre 3. a 4. ročník základnej školy plná písmeniek, básničiek, pesničiek a krátkych rozprávok určená deťom, ktoré už vedia čítať a chcú si overiť svoje znalosti. Môžu tak urobiť spolu s rodičmi, učiteľmi na krásnych textoch, ktoré nájdu v knihe.
Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: momentálne nedostupné
Predaj: momentálne nedostupné