Milena Hübschmannová: Amari abeceda/Naša abeceda

Autor: Hűbschmannová Milena
Názov: Amari abeceda/Naša abeceda
Miesto a rok vydania: Bratislava 1995
Vydavateľ: Goldpress
ISBN: 8085584212
Počet strán: 64
Ilustrácie: Ľuba Končeková-Veselá
Učebnica pre 3. a 4. ročník základnej školy plná písmeniek, básničiek, pesničiek a krátkych rozprávok určená deťom, ktoré už vedia čítať a chcú si overiť svoje znalosti. Môžu tak urobiť spolu s rodičmi, učiteľmi na krásnych textoch, ktoré nájdu v knihe.
Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: momentálne nedostupné
Predaj: momentálne nedostupné

Michal Pitko: 12 rómskych rozprávok

Autor: Pitko Michal
Názov: 12 rómskych rozprávok
Miesto a rok vydania: Prešov 2004
Vydavateľ: Tlačiareň Victória
ISBN: 80-68810-2-7
Počet strán: 32
Ilustrácie: Potáš Juraj
Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: Slovenská knižnica
Predaj: momentálne nedostupné

Vedátorom

Odkazy na rómsku literatúru pre deti, literatúru pre deti z rómskeho prostredia v slovenskom jazyku – kritiky, recenzie, odbornú literatúru o detskej literatúre v danej oblasti…

  • HLEBOVÁ, Bibiána.:  O básnickej a prozaickej tvorbe rómskych autorov pre deti a mládež na Slovensku (pp. 109-119), IN:  Slovo o slove (Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity), roč.: 15, Prešov 2009, ISBN: 978-80-8068-972-8
  • HLEBOVÁ, Bibiána: Rómska identita (romipen) v rómskych rozprávkach (paramisa).Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. 161 s. ISBN 978-80-555-0168-0
  • HLEBOVÁ, Bibiána: Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009.146 s. ISBN 978-80-8068-955-1
  • HLEBOVÁ, Bibiána: Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením (Príručka pre asistenta učiteľa ) Prešov 2006 – stiahnuť (formát .doc)

v češtine:

  • BENDOVÁ Kristýna:  ROMSKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (od druhé poloviny 20. století do současnosti) (Diplomová práce) Katedra české literatury, Pedagogická fakulta , Masarykova univerzita, Brno 2010 – stiahnuť (formát .txt)
  • MRAČKOVÁ, Zuzana: Vybraná prozaická díla z romské tvorby na našem území (Bakalářská práce), Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 2009
  • NETOLICKÁ Jana: Literatura s romskou tematikou pro děti a mládež (Diplomová práce) Katedra české literatury, Pedagogická fakulta , Masarykova univerzita, Brno 2007 – stiahnuť (formát .txt)
  • ŠUBRTOVÁ Milena, PhDr., Ph.D.: Obraz Romů v české literatuře pro děti a mládež(článok, Katedry české literatury MU, Brno) – Literatura pro mládež jako prostředek multikulturní výchovy, romské pohádky – rozbor textů vydaných v uplynulých desetiletích, příběhová próza s rómským hrdinou – opět rozbor jednotlivých děl. Jasný a srozumitelný vhled do problematiky literatury zachycující život Romů. Dá se využít jako inspirace v hodinách Čj na prvním i druhém stupni ZŠ, ale i jako motivace ve výchově k občanství.

 v angličtine:

  • Publications in Romani, useful for Romani language education …   Preliminary and experimental Edition. October 2003. Compiled by Peter Bakker and Hristo Kyuchukov, Open Society Institute – Budapest 

Lenivcom

Chcete si pozrieť nejakú rómsku rozprávku priamo na internete? Žiadny problém.

Chytrý hloupý Rom (predstavenie na motívy rómskych rozprávok)

Prekliknite sa na divadelnú rozprávku, ktorá vznikla na motívy rozprávok M. Hübschmannovej:

Dilino a čert 

„Proč je zrovna můj syn hloupej, ale tak hloupej, Dilino?“, běduje chudý romský uhlíř. Jeho syn Dilino je opravdu hodný chlapec, přesto však působí rodičům nemalé starosti. Moc rozumu nepobral, takže uhlířské rodině není příliš k užitku, a ještě ke všemu má všelijaké bláznivé nápady. Například nutí svého nešťastného otce, aby pro něj šel žádat o ruku samotné princezny! To mu snad sám čert nakukal! Kdo to jakživ slyšel, aby král dal jedinou dceru nějakému chudému uhlířskému synkovi? Copak by ho taková bohatá holka chtěla? (z oficiálnych upútavok) Celú rozprávku si môžete pozrieť tu: Dilino a čert

Zlatý hlas

Žigo, rómsky mládenec, žije s rodičmi na kraji dediny. Nemyslí si, že otec má pravdu, keď verí, že šťastie ich postretne, len keď zabudnú na svoje korene. A tak po matkinej smrti Žigo odchádza od otca a lásky Veronky, do sveta hľadať pravdu, slobodu a hlavne svojich bratov. Pomáha mu pri tom čudná známa, babka Smrtka, ale aj kamaráti a vlastný dôvtip. Mnoho pochopí a mnoho dokáže, oslobodiť bratov, navštíviť cisára, obhájiť práva svojej rodiny, aby sa šťastný mohol vrátiť k svojej Veronke. (Telexim)Námet, scenár a réžia: Banyák Jozef.  Celú rozprávku si môžete objednať tu: Telexim

Zoznam kníh

Knihy online

Marie Voříšková: Zpívajíci housle

Ravasz József: Domček v srdci / Szivházikő / O jileskero kheroro

Jozef Ravasz: Jozef Ravasz: Galéria rozprávok / Galeria paramisen / Mesegaléria

Dezider Banga: Čierny vlas

Katalin Varjú: V piatok doobeda je otvorené nebo!

Milena Hübschmannová: Romské pohádky

Bohuslava Vargová: Mačka andro garudo than čitkinel mišosen / Mačka v skrýši tíši myši