Daniela Hivešová–Šilanová: Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou

Autor: Daniela Hivešová–Šilanová
Názov: Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou 

Miesto a rok vydania: Bratislava 1994   
Vydavateľ: Goldpress Publishers 
ISBN: 80-85584-19-0
Počet strán: 91 

V uplynulých dňoch som spolu s dcérou Silviou čítal knihu Chlapec s čajkou. Čas, ktorý som venoval tejto činnosti, nepovažujem za stratený. Som rád, že v tejto tak uponáhľanej dobe som spolu s dcérou prežil príjemné chvíle. Túto pohodu mi umocňovala dcéra svojou pozornosťou a intenzívnym prežívaním príbehu. Viliam Gerčák, otec, Trstená 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky:

Predaj: abartpress.sk

Jozef Harvan: Z pohádky do pohádky

Autor: Harvan Jozef
Názov: Z pohádky do pohádky  

Miesto a rok vydania: Praha 2006   
Vydavateľ: Fortuna 
ISBN: 80-7168-985-8 
Počet strán: 96
Jazyk:český  

„Pohádky vyvažují nespravedlnost světa a vštěpují lidskému pokolení pravou míru věcí a pořádek. Takové jsou i pohádky Jozefa Harvana. Pokud hledáte v rušném světě pro sebe nebo své děti oázu klidu, vítězství dobra nad zlem a spravedlnost, vnořte se do těchto něžných pohádek. Jsou prolnuty všelidským citem pro pravdu a morální hodnoty a dávají jasně najevo, že jedna z největších hodnot je láska a jedna z největších radostí jsou děti.  “ (IN) 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné

Daniela Hivešová–Šilanová: Vtáčatko Koráločka (Čirikloro Mirikloro)

Autor: Daniela Hivešová–Šilanová
Názov: Vtáčatko Koráločka (Čirikloro Mirikloro) 

Miesto a rok vydania: Bratislava 1996   
Vydavateľ:Goldpress Publishers, s.r.o.
ISBN: 80-85584-24-7
Počet strán: 168 

„V živote sa mi ešte nedostalo takejto pocty,“ povedala pri krste svojej tretej knihy rómskych rozprávok Vtáčatko Koráločka autorka Daniela Hivešová-Šilanová. Kniha začala vznikať už pred 10 rokmi a má byť ďalším krokom k vzájomnému spoznávaniu sa kultúr. Rozprávky autorka spestrila rómskymi pesničkami, na ktorých základe vznikali jednotlivé príbehy plné citu a krehkosti.(čítajte viac: SME: Krstila sa kniha rómskych rozprávok  -18. 6. 1996)

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky:

Predaj: momentálne nedostupné

Bohuslava Vargová: Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne

Autor: Bohuslava Vargová
Názov: Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne 

Miesto a rok vydania: Bratislava 2009   
Vydavateľ:  Kultúrne združenie národností a etník SR (KZNE SR) 
ISBN: 978-80-89397-11-2  
Počet strán: 64 

Niet vari na svete kratívnejšieho, poetickejšieho, citovejšieho národa ako sú Rómovia. Nemožno ich posudzovať poda niektorých skutkov, netreba ich posudzovať podľa „neprispôsobivosti“, skúsme sa pozrieť hlbšie do ich duše, počúvať ich lásku a vidieť ich bôľ… Aj toto sa pokúša vyjdriť v tejto svojej deviatej knižke spisovateľka Bohuslava Vargová – Hábovčíková, ktorá sa s rómskou problematikou zaoberala už vo viacerých teoretických, odborných i bletristických publikáciách. V tejto knihe sa Vargová ponorila do podstaty rómskej ľucovej piesne / básne, pochopila, precítila jej špecifiká a spontánne ju básnicky pretavila.(artforum.sk) 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: 

Predaj: artforum.sk

Arnošt Rusenko: Tři sestry (Trin pheňa)

Autor: Rusenko Arnošt
Názov: Tři sestry ( Trin pheňa ) 

Miesto a rok vydania: Praha 1994   
Vydavateľ: Sdružení romských autorů – ROMAŇI ČHIB
ISBN: 
Počet strán: 

„Bohužel představovaná knížečka zatím zůstává jediným jeho publikovaným textem. Obsahuje pět pohádek, jejichž motivy jsou čerpány z folklorního vyprávění (chytrý chudý Rom vítězí vtipem nad bohatými, ale hloupými Vlachy, napálený čert, znesvářené sestry). Rusenkovy pohádky mají pevnou kompozici a jasnou pointu. Vystupují v nich nadpřirozené bytosti, oživené galaktické jevy, personifi kovaná Smrt se dokonce stává manželkou hrdiny. Ponecháním úvodní pohádkové formule, využitím motivů zlata a rituální koupele Rusenko ve svých pohádkách aktualizuje indické kořeny. “ (Viac..) 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné

Helena Červeňáková: Tŕnisté kroky

Autor: Helena Červeňáková
Názov: Tŕnisté kroky 

Miesto a rok vydania: Rožňava 1997   
Vydavateľ: Kultúrno-výchovná organizácia Roma, Gemer
ISBN: 
Počet strán:  

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky:

Predaj: momentálne nedostupné

József Ravasz: Túžba: zbierka básní pre deti a mládež

Autor: Ravasz József
Názov: Túžba: zbierka básní pre deti a mládež 

Miesto a rok vydania: Dunajská Streda 2004   
Vydavateľ:  Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku
ISBN:  8096926160, 9788096926169
Počet strán: 120 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné

Skutky apoštolů / Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade

Autor: zost. Oláh Vlado, Kultová Ivana 
Názov: Skutky apoštolů / Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade 

Miesto a rok vydania: Praha 2000
Vydavateľ:  Nakladatelství G plus G
ISBN:
Počet strán: 144
Jazyk:rómsky, český 

Preklad novozákonnej knihy Skutky apoštolov do rómčiny. Sú bežný text v rómskom a českom jazyku. Knihu preložil Vlado Oláh spoločne s Ivanou Kultovou z gréčtiny do východoslovenského dialektu rómčiny.. 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné

Tera Fabiánová: Sar me phiravas andre škola – Jak jsem chodila do školy

Autor: Tera Fabiánová
Názov: Sar me phiravas andre škola – Jak jsem chodila do školy 

Miesto a rok vydania: Brno 1992   
Vydavateľ: ÚDO České Budějovice a Společenství Romu na Moravě
ISBN:  8085584042 
Počet strán: 31 

Úryvok z poviedky uverejnenej v Romano hangos, 2007-04-16

„Aver tosara pale morďom o pindre, uchanďom man, urďom miro purano viganocis, gejľom andre škola. Avka phiravas andre škola sako ďives. Predžalas o čhona, e sikhľarďi mandar na phučľa ňič, ča dikhelas, či som odoj. Na džanelas, hoj šunav, so phenel. Sar akharďa avri raklores vaj rakľora, andro voďi vakeravas lenca, so kampelas te phenel. Rado ginavas. Nasobilka eftakri sas miri kamaduňi. Raťi na somas hodno te zasovel, andro šero mange khelelas e nasobilka eftakri. Hazdňom opre o vast, e sikhľarďi man akharďa avri: „Chude, gin!“ Igen šukares ginavas. E sikhľarďi inke phučľa: „So bararen andre Ungriko?“ Me džanavas. O papriky, o duduma. „Tu na sal diliňi,“ phenel e sikhľarďi. „Te tut uľahas genďi, irka, blavajzis, šaj sikhľiľalas vareso. Soske tuke e daj na cinel genďi?“
„Mira da nane love.“
„Soske phires ajsi melaľi? Aňi renti pre tute nane!“
„Amen sam khere butdžene, nane buťi.“
Palis jekh ďives n´avľom andre škola. „Kaj salas?“ phučľa e sikhľarďi sar imar avľom. 
„Tu mange phenďal, hoj mange o viganos melalo, ta mange les e daj rajbinďa.“ E sikhľarďi diňa avri o jakha. „Našťi džas avri andal o kher, medig mange o viganocis na šuťiľa.“
Paľis mange e sikhľarďi cinďa irka a delas mange ajse cikne blavajzici, so len aver čhave imar čhide. Dukhanas man o angušťa sar len chudavas, aľe somas rado, hoj man hin.
Jekhvar sas dino upral, hoj savore „cigánské“ čhave mušinen andre škola te phirel. O gavutno čhibalo avka phenďa. Maškar o Roma sas bari dar, bari traš. Denaškernas upre tele, o romňija čhingernas o bala, so amenca kerna? So amenca kerna? O gavutno sluhas avľa andro romano pero, chudňa te bubňinel, o Roma našte avri andal o koľibi, nange, o bala žuže pora, o romňija vriskinenas pro čhave: „Dža andre škola! Phandena tuke le dades, te na džaha! Ko amen ľikerela?““

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: 
Predaj: momentálne nedostupné