József Ravasz: Túžba: zbierka básní pre deti a mládež

Autor: Ravasz József
Názov: Túžba: zbierka básní pre deti a mládež 

Miesto a rok vydania: Dunajská Streda 2004   
Vydavateľ:  Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku
ISBN:  8096926160, 9788096926169
Počet strán: 120 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii

Pôžičky: momentálne nedostupné

Predaj: momentálne nedostupné